Browsing Tag

抵!又有平!等你搶!連稅千二玩快閃!暑假旺季都有平!12月15日前出發!包20kg行李!香港往返胡志明市、河內只需$459起

抵!又有平!等你搶!連稅千二玩快閃!暑假旺季都有平!12月15日前出發!包20kg行李!香港往返胡志明市、河內只需$459起 – 越南航空 (優惠至4月22日)

抵!越南航空事隔半個月又再出優惠等你搶!連稅千二飛越南! 岩晒快閃兼平遊!暑假旺季勁多日子有平! 香港往返胡志明市、河內只需$ 459起,連稅河內$ 1,254起、胡志明市$ 1,268起 越南航空包左20kg行李同飛機?P